Stokkoya Logo

Søkeresultat:

Er livet på landet noe for deg?

Stokkøya er en del av kystsentrum Stokksund i Åfjord Kommune. Stokksund er i utvikling, og det oppleves positiv vekst i befolkning og næring. Vi vil legge til rette for at flere velger Stokkøya som utgangspunkt for et godt liv.

Innen 2050 vil verdens befolkning nå 9,1 milliard, 34 % høyere enn i dag, og hvis trenden fortsetter vil ca 70 % av disse bo i urbane strøk, mot litt over 50 % i dag.

I 2050 forventes inntektsnivået å være mange ganger større enn i dag, og for å kunne brødfø denne store, mer urbane og rikere populasjonen, må matproduksjonen (unntatt produksjon av råvarer for biofuel) økes med 70 prosent. Årlig kornproduksjon må øke med omtrent 3 milliarder tonn, fra 2,1 mrd tonn i dag. Den årlige kjøttproduksjonen må økes med over 200 millioner tonn og komme opp på 470 millioner tonn.

Hvis man antar at befolkningsveksten blir som antatt, er det i Europa behov for et landareal på størrelse med Tyskland for å dekke matbehovet. Vi står overfor store, vanskelige, globale utfordringer. Vi kjenner ikke til hvordan vi her i vårt lille hjørne av verden kommer til å merke fremtiden på kroppen, men om ikke annet har vi et ansvar.

Hva slags type folk skal bemanne de rurale områdene i fremtiden, der man henter mesteparten av både spiselige og ikke-spiselige råvarer? Folk flytter fra bygda, og vi opplever en “braindrain” – en hjerneflukt – som vil si at hovedtyngden av kompetansen bosetter seg i urbane strøk.

Med tanke på å utvinne, utvikle og ivareta de viktige råvarene inn i fremtiden, trengs det kompetente mennesker for å drifte landsbygda, og vi må gjøre bygda attraktiv for mennesker som vil være med å videreutvikle bygdene, med vilje, engasjement og kompetanse.

Kompetent bemanning av bygda, over hele kloden, er en vesentlig faktor inn i fremtida. Vi trenger bygdesamfunn som fungerer. Å bruke de riktige virkemidler for å komponere attraktive bygdesamfunn for kompetente mennesker er helt nødvendig.

Bygda 2.0 AS arbeider på et overordnet plan med å snu fraflyttingstrenden fra landsbygda med tanke på hvor viktig bosetting og verdiskaping i distriktet er for fremtiden, og vårt prosjekt kan kalles en avansert bemanningsplan for rurale strøk. Vi er i gang med å omprogrammere bygda og lage en ny versjon, - en mer brukervennlig, urban og attraktiv versjon: Bygda 2.0.

Bygda 2.0 vil vise en ny måte å tenke distriktsbosetting på, og har bygd både næringsbygg til ulike formål - Bygdeboksen, og ulike boligformer i Sossvika på Stokkøya. Boliger i ulike varianter, eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg, noe for salg og noe for utleie.

Reguleringsplanen for området var godkjent i desember 2013, og Bygdeboksen sto ferdig i 2015. De 4 første husene er solgt og innflyttet, de neste 4 er til salgs og planlegges ferdigstilt i 2023. 

Noe for deg?

Les mer her: www.bygda20.no eller ta kontakt med ingrid @ bygda20.no eller roar @ bygda20 .no for mer informasjon eller spørsmål.

no
Bestill
Spesialtilbud
0